CineSkåne

CineSkåne vilande tillsvidare

CineSkånes verksamhet blir vilande under resterande del av 2017.

Under tiden utreds möjligheterna för fortsatt utveckling och

finansiering av det skånska spridningsnätverket CineSkåne.

För frågor vänligen kontakta: 
Lena Ek 
Folkets Bio Malmö
lena@cineskane.se
0733 82 58 79